Kodeklubben FLL

Meld deg på Kodeklubben Sørumsand sitt FIRST® LEGO® League – lag

FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr. er programmer som har til hensikt å fremme interessen for realfag og teknologi hos barn i alderen 6-16 år. FIRST® LEGO® League Jr. er fra 6-9 år og FIRST® LEGO® League er for 10-16 år.

DDeltakelse i Kodeklubben Sørumsand sitt FLL-lag og medlemskap i Kodeklubben Sørumsand (fra 5. klasse og oppover).

Velkommen til Kodeklubben Sørumsand! Kodeklubben vår skal ha fokus på å kombinere lek, læring, mestring og sosial interaksjon.

I år vil vi stille lag til FIRST® LEGO® League.

FIRST® LEGO® League og FIRST® LEGO® League Jr. er programmer som har til hensikt å fremme interessen for realfag og teknologi hos barn i alderen 6-16 år.  FIRST® LEGO® League Jr. er fra 6-9 år og FIRST® LEGO® League er for 10-16 år.

Gjennom 8 spennende uker får barna/ungdommene oppleve praktisk tilnærming til realfag og teknologi. De får utforske utfordringer fra det virkelige liv og finne innovative løsninger som ingen voksne vet svaret på.

Prosjekt
Dere skal definere og forsøke å finne en innovativ løsning. I år er temaet arkitektur og STEM

Teknologi
Dere skal designe og programmere en LEGO MINDSTORMS Robot

Markedsføring
Dere skal markedsføre laget og løsningen sin

9 november er det regional turnering der laget får vist frem arbeidet de har lagt ne og møter andre lag som har arbeidet med samme tema.

Planlagte kursdatoer for høsten 2019 :

Vi starter med å bygge roboter og kjørebaner før selve oppdraget slippes 14. september. Den regional turneringen er 9. november i Oslo.

Deltakerene kan selv velge om de vil være med på alle eller deler av alle oppgavene for FLL laget, f.eks. kun fokusere på bygging og koding av roboter, eller kun være med på innovasjonsprosjekt. Da trenger man ikke være med på alle samlinger.

Det er lagt inn noen samlinger på onsdager rett etter skoleslutt. Da vil vi først og fremst jobbe med innovasjonsprosjekt og markedsføring. Det er også lagt inn samling søndag 13 oktober og lørdag 2 november. Da vil vi jobbe med både robotbygging og innovasjonsprosjektet. Fredager er det fokus på bygging og programmering av roboter, men vi kan også la deler av laget jobbe med innovasjonsprosjektet. Vi vil ta dette opp med delrtakerene på første samling 23 august.

Fredag 23 august 17:30-19:30
Fredag 6 september 17:30-19:30
Søndag 15 september 18:00-20:00
Fredag 20 september 17:30-19:30
Onsdag 25 september 12:45-14:45
Fredag 27 september 17:30-19:30
Søndag 13 oktober 10:00-13:00
Onsdag 16 oktober 12:45-14:45
Fredag 18. oktober 17:30-19:30
Onsdag 30 oktober 12:45-14:45
Fredag 1 november 17:30-19:30
Lørdag 2 november 10:00-13:00
Fredag 8 november 19:00-20:30
Lørdag 9 november 09:00-17:00
Fredag 15 november
Fredag 6 desember


Kursavgift er satt til 450 kroner som skal dekke påmeldingsavgift for et FLL lag (2300 kroner) og innkjøp av et «Challenge sett» (1700 kroner).

Ønsker du å delta som veileder i FLL-laget vårt? Send melding til styret@sorumkoder.no.

Disse kursene er vår kjerneaktivitet. Ønsker du å bidra med en «event» eller har forslag til flere aktiviteter eller kurs, ikke nøl med å engasjere deg!