Bidra

Kodeklubben Sørumsand drives av frivillighet. Vi trenger stadig nye instruktører og nye ideer for hvordan vi kan videreutvikle tilbudet vårt. Ønsker du å delta som instruktør? Send melding til styret@sorumkoder.no. Instruerer du på minst 4 av  9 kurs har barna dine prioritet til kursene.