Saksliste for årsmøtet i Kodeklubben Sørumsand

Saksliste årsmøte i Kodeklubben Sørumsand
Styret har innkalt til årsmøtet som avholdes den 10. januar 2019  kl. 19:00 på Sørum Rådhus.
 
Årsmøtet har følgendesaksliste:
 
1 Åpning ved leder
2 Opptelling av stemmeberettigede
3 Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å signere årsmøte-protokoll
4 Godkjenning av innkalling og dagsorden
5 Årsmelding 2018
6 Godkjenning av regnskap for 2018
7 Fastsettelse av medlemskontingent for 2019 og 2020.
8 Godkjenning av budsjett for 2019
9 Orientering om og innspill til virksomhetsplan
10 Godkjenning av arbeidsplan for 2019
11  Valg av leder, styre, vararepresentanter, valgkomite og revisor
 
Sakspapirer ligger her:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1Ug4aUK8J1MwsePRTHRElrC5-QDZyXOTC
 
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 16 år, vært medlem av Kodeklubben i 2018. Alle familier som har betalt kursavgift i 2018 er å betrakte som medlemmer. Medlemmer under 16 år har møte- og forslagsrett.
 
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret
Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.